Młyny do rur i linie do formowania walców

Walcarki do rur i linie do walcowania tworzą naturalne połączenie. Podobnie jak linie do formowania rolek i młyny do rur.
Bezpośrednim rezultatem rozważenia tych znanych tematów w odwrotnej kolejności jest przesunięcie akcentu: na samą liczbę i różnorodność produktów walcowanych na świecie, od poręczy i ościeżnic do łopat helikopterów, systemów przenośnikowych i wagonów kolejowych.
Gdyby istniała taka myśl, jak nieskończona lista, produkty formowane na rolkach byłyby wiodącym kandydatem. Można by sporządzić kolejną obszerną listę branż, które bez nich byłyby utrudnione, a nawet sparaliżowane. Oczywiście to samo można powiedzieć o jednym wybitnym produkcie z najnowocześniejszego młyna rurowego. Ale to byłoby ponowne określenie oczywistości.
Typy konstrukcji walcowni na zimno można podzielić na wiele rodzajów, mogą one spełniać różne potrzeby w zakresie przetwarzania, które należy dostosować. Według różnych norm rozróżnić rodzaj młyna. Jeśli wybierzesz zgodnie z obróbką blachy, walcarka do walcowania na zimno stosowana w obróbce blach może być walcowana na gorąco i walcowana na zimno dwa, w dokładnej grubości obudowy walcowania, walcarkę można podzielić na blachę walcowaną na zimno Dostępne są również dwa typy walcarek do walcowania na zimno.
Jeśli potrzebujesz taśmy walcowanej na zimno, aby odróżnić walcarki na zimno, walcarkę można podzielić na walcarkę ciągłą i walcarkę nawrotną. Jednak naprężenie walcarki jest również jedną z ważniejszych treści, problemy z naprężeniem walcarki zwykle występują w walcowaniu, a proces walcowania jest ważnym przejawem. W produkcji walcowania taśm na zimno walcowanie pod wysokim napięciem jest cechą produkcji, jeśli system napinania jest rozsądny, można zapewnić stabilność procesu walcowania, a także dobrą kontrolę jakości gotowej taśmy. Walcarka do walcowania na zimno o wysokim napięciu może zapobiegać zjawisku odchylenia od przedmiotu obrabianego, a jednocześnie ma funkcję automatycznej regulacji, dzięki czemu płyta walcująca może być płaska i zmniejszać ciśnienie walcowania, aby uniknąć deformacji, aby poprawić wydajność produkcji i poprawić ilość pracy roboczej.


Czas publikacji: 26 lipca-2021